De förbjudna orden – vi kallar dom skräpord

Det är lätt att hamna där, att stoppa in ord som inte har någon betydelse eller gör texten diffus och otydlig. Många går att byta ut, resultatet blir ofta ett mer vårdat språk och mer lättläst.
Men även om vi överanvänder dessa ord så är det inte alltid de ska bort.
Det var ju inte första gången eller det var inte första gången. Här blir det tydligt att texten vinner på att ordet ju försvinner. Men att ändra uttrycket ju fler desto bättre kommer troligen inte leda till någon förbättring.

Ibland passar det att byta ut mot synonymer, när jag lagt upp synonymer har jag inte gallrat, det finns ett och annat skräpord med i synonymlistorna. Och det är inte så konstigt, för ord som är diffusa har med stor sannolikhet diffusa synonymer.

Skräpord som statusmarkör

Skräpord signalerar ofta lågstatus. Om ordet finns i en sådan konversation kan det fungera som en tydlig statusmarkör. Om den finns med i tankar och beskrivande text bli det en statusmarkör som tillskrivs författaren.

Aldrig

Byt gärna ut mot en mindre kategoriskt beskrivning om det verkligen inte rör sig om aldrig.
inte någon gång, inte någonsin, ingalunda, på inga villkor, sällan

Alltid

Byt gärna ut mot en mindre kategoriskt beskrivning om det verkligen inte rör sig om alltid.
jämt, ständigt, oupphörligt, oavbrutet, städse, vid varje tillfälle, för jämnan; evigt, evinnerligen

under alla omständigheter, i alla fall, i alla händelser

konstant, varje gång, 24/7

Alltså

följaktligen, således, och därför, därför, ergo, sålunda, på så sätt, det vill säga, därmed

Bara

endast, blott, enbart, enkom, uteslutande, inte mer än, allenast, allena, blott och bart, rätt och slätt; ingen annan än, ingenting annat än

om, om bara, om blott, blott, om endast

Både

och inte enbart, utan också, inte blott, utan även, såväl, som, dels, dels

Började

Ord som ofta kan tas bort, eller bytas ut.

begynna, inleda, starta, ge sig till, ta sig för, igångsätta, sätta igång, öppna, anstifta; anträda, tillträda; ta initiativ till, initiera, grunda, etablera; utbryta, inträda, gry, ta sin början

Det

Om möjligt byt ut mot till det DET står för så blir det lättare för läsaren.

Passar det med en faktisk tidpunkt?
vid den tidpunkten, på den tiden, den gången, vid det tillfället, inte nu, dåförtiden; då och då ibland, stundom, emellanåt, i så fall, alltså, under dessa förhållanden, således, följaktligen

När, sedan

Passar det med en faktisk tid?
eftersom, emedan, därför att, av den orsaken att

Där

Passar det att ange den faktiska platsen?
På det stället, därborta, därstädes; här och där på spridda ställen, på det stället som, varest, var

Egentligen

i själva verket, faktiskt, rätteligen, strängt taget, noga räknat, i grunden, i verkligheten, i realiteten, realiter, rättare sagt, när allt kommer omkring

Faktiskt

i verkligheten, i själva verket, verkligen, sannerligen, egentligen, minsann, förvisso, allt, rentutav, tro det eller ej, rentav

motsatsord:  skenbart, fiktivt

Ganska

tämligen, rätt, rätt så, någorlunda, relativt, någotsånär, jämförelsevis, inte litet, hyfsat

motsatsord: föga

Hastigt

snabb, plötslig, kvick, skyndsam, flink, rask, rapid, snar, bråd, ytlig, flyktig; obetänksam, förhastad, överilad, brådstörtad, akut, abrupt

motsatsord: långsam, lugn, trög

Helt

odelad, sammanhängande, ostyckad, okrossad, obeskuren; total, fullständig, all, i sin helhet, komplett; enhetlig, fullödig, helgjuten, till fullo, skadefri, oskadad, oskadd, frisk, intakt, orörd, obruten, ofördärvad, välbehållen

motsatsord: delad, skadad, sönder, trasig

Här

på denna plats, härstädes, tillstädes, hos mig; i detta sammanhang, härvidlag, armé, krigshär, krigsmakt, försvarsmakt, trupper; skara, flock, svärm

Idag

Samtid, nuet, numera, i nuläget

Ju

inte sant, eller hur, som bekant, naturligtvis, visserligen; minsann, sannerligen

dess, desto

Just

Försök att ta bort eller byta. Risk att det bli en repetitiv och enfaldig lågstatustext.

juste, riktig, regelmässig, fair, oklanderlig, korrekt, rättvis, ärlig; renhårig, hygglig, reko, sjyst, schysst, hederlig; bra, snygg, alldeles, precis, exakt, ackurat, absolut, nyss, nyligen, precis nu

Kanske

kanhända, måhända, möjligen, möjligtvis, med viss möjlighet, eventuellt, törhända, kan hända, nog, månne, månntro, troligtvis

motsatsord: definitivt, säkerligen

Lite

litet föga, obetydligt, i ringa mängd, i liten grad, i viss omfattning; en aning, en smula, något; lite till mans rätt så många, de flesta, aningen, en gnutta

Mycket

i stor mängd, i stor omfattning, i hög grad, alldeles, synnerligen, mäkta, överhövan, storligen, oerhört, väldigt, åtskilligt, mega, avsevärt, rikligt, massor, markant, rejält, ordentligt med, rikligt med, med råge, en hel del, kopiöst

Nu

i detta ögonblick, för tillfället, i denna tid, just nu, för närvarande, nutid, samtid, modern tid, vår tid; närvarande stund, ögonblick, i dagsläget, bums, på momangen, omedelbart, i nuläget, genast, på en gång, direkt, idag

När

vid vilken tidpunkt, hur dags, på ett hår när mycket nära, nära ögat; så när nästan; så när som på (ngt) förutom, med undantag av, då, sedan, vid den tidpunkt då

eftersom, emedan

Nästan

i det närmaste, så gott som, praktiskt taget, närapå, nästintill, mycket nära, nära nog, hart när, så när, ungefär, uppemot, på vippen, i stort sett, inte riktigt, snudd på, mer eller mindre, knappt, sånär, inemot, i princip

Plötsligt

Behövs ordet?  Varför händer saker plötsligt. Kan det inte bara få hända?

plötsligen, hastigt, utan vidare, oväntat, oförmodat, tvärt, genast, överraskande, vips, med ens, huvudstupa, hals över huvud, ett tu tre, med en gång, hux flux, abrupt, utan förvarning, rätt som det är, innan man visste ordet av, som en blixt från klar himmel, överrumplande, oanat, oförutsett

Precis

exakt, noga, noggrann, korrekt, fullkomligt riktig, distinkt, ordentlig, omsorgsfull; punktlig, som håller tiden, nyss, exakt, just, alldeles, ackurat, på pricken, prick, rakt, rätt, fullständigt; på klockslaget, punktligt, punktligen, i tid, prompt

Sannerligen

verkligen, minsann, i sanning, förvisso, absolut, faktiskt, utan tvivel, ju, jajamän, banne mej

Sedan

Ord som du ibland kan övergödsla med, behövs det? Blir lätt repetitivt om du beskriver en serie av händelser. Går oftast att eliminera eftersom läsaren förväntar sig att händelser kommer efter varandra.

därefter, efteråt, därpå, därnäst, längre fram, framdeles, senare, sedermera, från, efter, alltifrån, efter det att, efter ett tag, efter det

Som

Ord som ofta är onödigt och som överanvänds. går ofta att stryka.

på angivet sätt, vad, vilken, vilket, vilka, såsom, i egenskap av; eftersom, likt

Skulle

ämnade

Ord som ofta är onödigt och som överanvänds. går ofta att stryka.

på detta vis, på det här sättet; på ett sådant sätt; sådär, i den utsträckning, till den grad, lika, på samma sätt; i hög grad, väldigt, särdeles, då; varför, och därför; alltså, följaktligen, sedan, ändå, trots detta. detta, sådan, med följden att, stort kärl, ho, balja, kar

verb: plantera, utså; beströ, beså, strö ut, sprida

jaha, verkligen, seså, såja

Sådan

dylik, så beskaffad, slik, tocken, av samma sort, likadan, sån

Verkligen

sannerligen, i sanning, faktiskt, minsann, i hög grad, i själva verket, i verkligheten, på allvar, egentligen, jaså, på riktigt

Väl

gott, bra, fint, angenämt; lyckligt, excellent; i hög grad, i stor utsträckning, noga, ordentligt, gediget, omsorgsfullt; väl bekomme håll tillgodo, varsågod

i alltför hög grad, i största laget, alltför, för, drygt, gott och väl, välan

blott, bara, däremot, ändå, förmodligen, hoppas jag, förhoppningsvis

välfärd, bästa, lycka, framgång, medgång, välgång

Ytterligare

fler, mer, extra, vidare, dessutom, ännu, vidare; mer, yttermera, ännu mera, därutöver, mera, en/ett till

Kvantifierande ord

Ganska, Helt, Lite, Mycket, Nästan, Riktigt, Väldigt och många fler…
Mycket, lite, ganska, nästan, väldigt… Hon var ganska nära att dö eller När Bengt kom och drog upp henne var alla hennes krafter borta och hon insåg att hon varit sekunder från döden.

Adjektiv

Liten, mycket, vacker, ful, bred, smal, hög, låg … Bättre att berätta så att läsaren förstår hur högt huset var, hur högt är ett högt hus? Huset var 5 våningar, då får man en bättre bild.

Falska förstärkare

Absolut, Fullständigt, Komplett, Totalt och många fler…
Komplett, absolut, totalt, fullständigt… Han var fullständigt utmattad eller Hans krafter var slut, han föll ihop på golvet.

Leave a reply:

Your email address will not be published.

Site Footer

Sliding Sidebar

About Me

About Me

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam.

Social Profiles

Facebook

Senaste kommentarer

    Arkiv

    Kategorier

    Kategorier